PRF медицина

Автоложна плазмена медицина

PRF медицина

PRF медицина представлява богат на фибрин концентрат, който се инжектира в тъканите, с цел по-бързото заздравяване. Богатата на фибрин субстанция (метод PRF), е второто поколение на богата с тромбоцити плазма, но в нея има протеинова матрица, извлечена от собствената кръв.
Сложната фибринова матрица се използва, като тъканно инжененерно скеле за ендодонтия.
Активирането на тромбоцитите в отговор на увреждане на тъканите се случва по време на процесът на освобождаване на PRF, от няколко биологични протеини – тромбоцитен растежен фактор (PGDF), трансформирани растежни фактори (TGF), съдов ендотелен фактор (VEGF) и епидермален растежен фактор(EGF).

Източник: Авторегенерация