Соларен инвентор 10 KW

Соларен инвентор 10 KW

Соларен инвентор 10 KW е подходящ за изграждане на фотоволтаична система до 22 панела с мощност 450 W.

Изчисляването е сравнително лесно

брой панели Х Мощност на един панел = обща мощност

В конкретния случай:

22 х 450 = 9900 W (9.9 Kw)

Правилото е максималната мощност на панелите не трябва да надвишава максималната мощност на инвентора!

Соларните инвертори са един от най-важните компоненти на системата за соларни панели. Те са отговорни за преобразуването на постоянен ток (DC) от вашите фотоволтаични панели в електричество с променлив ток (AC) за захранване на вашите уреди.

Слънчевите инвертори се предлагат във всички различни размери, големи и малки. Подобно на слънчевите панели, размерът на инвертора може да бъде оценен във ватове (W).

Когато става въпрос за оразмеряване на соларния инвертор, инсталаторите ще вземат предвид три основни фактора: размерът на вашата фотоволтаична мрежа, вашата география и специфичните за обекта условия.

Елементи за ФОТОВОЛТАИЦИ предлагани от Професионал ЕООД