Вароциментови смеси

Вароциментови смеси

От историческа гледна точка материала Вар е най-древният от все още употребяваните и до днес строителни материали. Тя е доказала своите качества през хилядолетията. Поглеждайки в миналото ще видим, че още римляните са използвали варта като основна част от строителен продукт, много наподобяващ съвременния бетон, който е останал в историята под наименованието „Opus cementium”.

През всички тези векове гасената вар е доказала своите незаменими качества като основна съставна част при създаването на мазилки и разтвори за зидария. Едва след създаването на цимента в края на XIX век, към дотогавашните варовите мазилки започва да се прибавя цимент за увеличаване на здравината и якостта на разтворите. Ето защо в днес в качествените строителни материали, сериозно място заемат  артикулите Сухи смеси, Варо-циментови смеси или Вароциментови смеси