Регенеративна медицина

Автоложна плазмена медицина

Регенеративна медицина

Регенеративна медицина е тази, която прилага лечения за замяна на тъкани, повредени от нараняване или травми. Тези лечения могат да включват използване на биохимични техники за индуциране на регенерацията на тъканите, директно на мястото на увреждане или прилагане на техники за трансплантация, използващи диференцирани или стволови клетки, самостоятелно или като част от биоизкуствена тъкан.

От всички методи, използвани в Регенеративната медицина, екипът ни работи предимно приложение на автоложна човешка плазма в дентална и обща медицина.

Източник: Авторегенерация