PRF метод

Автоложна плазмена медицина

PRF метод

PRF метод е процедура за намаляване загубата на кост след екстракция (изваждане) на зъб, за да запази зъбната алвеола. Богатият на тромбоцити фибрин може да се използва, ако се налага синус лифтинг за зъбен имплант.
Възстановяването на функцията на пародонта, стана неразделна част от цялостната пародонтална терапия. Тромбоцитният растежен фактор, заедно с костните морфогенетични протеини имат водещо значение при пародонталната регенерация.
Богатият на тромбоцити фибрин допринася значително за подобрение в клиничните пародонтални параметри, както и в рентгеновата снимка.

Източник: Авторегенерация